İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetlerimiz


Paylaş:

-İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek,
-İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek,
-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak,
-Yıllık Çalışma Planı hazırlamak,
-Eğitim Planı hazırlamak,
-İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,
-Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak,
-Risk Değerlendirmesi yapmak,
-Acil Durum Planı hazırlamak,
-Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak,
-İç Yönetmelik hazırlamak,
-İş İzni Prosedürü hazırlamak,
-Çalışma talimatları hazırlamak,
-İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek,
-Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak,
-Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek,
-Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek,
-Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak,
-Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek,
-Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek,
-Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak,
-Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak,
-Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,
-Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek,
-Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek,
-İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek,
-Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek,
-Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek.


20.04.2010 - 14 yıl önce güncellendi | Etiket: , sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği, işçi sağlığı, osgb, ortak sağlık ve güvenlik birimi, 6331, yasal zorunluluk, iş kanunu, mobil tarama, mobil sağlık | 737.913 görüntüleme
Paylaş: