Acil Durum Eylem Planları


Paylaş:

İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp;
-Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek,
-Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek,
-Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alarak,
-Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yaparak,
-Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilerek,
-Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak,
öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlanır.


20.04.2010 | Etiket: , sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği, işçi sağlığı, osgb, ortak sağlık ve güvenlik birimi, 6331, yasal zorunluluk, iş kanunu, mobil tarama, mobil sağlık | 144.706 görüntüleme
Paylaş: